• Sat. Oct 23rd, 2021

Portal Plus

Портал за Вести

За Нас

Портал Плус е портал за вести кој работи на принципот Non-Profit. Тоа значи дека не работиме за профит и комерцијални цели.

Споделуваме вести од различни медиуми со линк до нивните статии.

За секое прашање или понуда може да не контактирате на маил или овде.

емаил – [email protected]