• Sat. Oct 23rd, 2021

Portal Plus

Портал за Вести

Норвершка Формула: 200 000$ по глава на жител!

ByPortal Plus

Dec 1, 2020
пари-долари

Норвершка Формула: 200 000$ по глава на жител! Дали е ова применливо за други земји?

Фондот има удели во 9000 различни компании во 74 земји, поседува 1,5 процент од светските акции и има вредност од три Норвешки годишни БДП.

Дали Норвешкиот државен фонд за нафта е формула за успех во светот на бизнисот и водењето на земјата, и дали овој модел е применлив и во други земји?

На самото споменување на Норвешка, првота асоцијација е просперитет, социјален мир, економска стабилност, просперитет, студена клима… Освен последната, сè е многу поврзано со добро одиграните потези на норвешката влада во изминатите шеесет години.

Оваа земја доживеа економски бум со откривањето на нафта во нејзиното море во раните 1960-ти. Откривањето на нафтата сама по себе не е клучно за моменталната состојба во земјата, иако е најважно, а чекорите што ги прави државата и начинот на долгорочно капиталистичко размислување е тоа што ќе ја одведе до денешниот економски гигант.

Признавајќи дека концентрирањето на економијата само на една од нејзините гранки е неодржлив концепт и прави повеќе штета отколку добро, подучени од искуството на нејзините соседи (англиски и холандски) кои само што ја направија таа грешка, владата одлучи да формира „Државен глобален пензиски фонд“. Со „Норвешкиот државен пензиски фонд“ основан во 1967 година) или „Нафтениот фонд“ во 1990 година.

Според официјалните податоци, фондот инвестира во насобраниот нафтен и гасен капитал во три деловни сегменти – берза, обврзници и недвижен имот.

Според извештајот за 2015 година, стратегијата за инвестиции е следна: 60 ​​проценти од капиталот е инвестиран во берзи ширум светот (во различни компании и индустрии), 35 проценти во обврзници на стабилни земји и корпорации со силни финансиски пазари и 5 проценти во недвижнини ширум светот (бизнис згради, простории на ексклузивни локации и логистички објекти – фабрики, магацини).

Најголемиот државен фонд во светот

Иако во светот има многу државни фондови со слична цел и начин на деловно работење (ОАЕ, Кина), овој се издвојува затоа што е најголем во светот. Во 2017 година „Фондот за нафта“ надмина илјада милијарди долари – 195 илјади долари по глава на жител.

Законот регулира дека никој не може да ги допре тие пари, односно тие не можат да ги потрошат, само владата има право да располага со годишниот приход на горенаведениот бизнис заради понатамошно инвестирање и деловно работење. Инвестициите се прават во други земји, според принципот дека ако Норвешка работи лошо, ќе се подобри некаде на друго место.

Најзначајната и најистакната политика за инвестиции на овој фонд е строга контрола на деловната етика на компаниите и областите во кои ги вложува своите пари, што е многу необичен и конзервативен пристап за фонд со оваа големина и огромен приход.

Несаканите компании ги вклучуваат оние поврзани со корупција, производство на оружје, тутунска индустрија, кршење на човековите права и работнички права и нарушувања на животната средина Фондот не смее да инвестира во компании пред да излезат во јавноста како акционерски друштва (ИПО).

Во последните неколку години, владата (фондот) излезе од производството на руда во корист на обновлива (зелена) енергија и ваквите потези предизвикаа полемики поради основната улога на фондот, а тоа е грижата за норвешкиот народ, нивната стабилност, заштеди и идните генерации.

Овој вид деловна активност на фондот и неговото влијание носи придобивки на целиот свет во различни сфери. На пример, влијанието на големите компании како што се Alphabeth (матична компанија на Google) и Facebook во проблемот на деловна транспарентност, филтрирање и отфрлање на лажни вести за нивните услуги и разликата во платите меѓу половите.

Тоа е вистинската моќ на овој фонд, а со тоа и на норвешката држава – моќта да учествува и да ја обликува светската економија.

Патот до силна и добра земја доаѓа од знаењето и образованието, што е бесплатно во Норвешка токму поради финансирањето од овој фонд.

Нивното влијание врз светскиот пазар и деловна активност со голема одговорност, пред сè за нивниот народ, но исто така и за светот, доведува до прашањето дали ваквиот систем е применлив и во други средини?

Со оглед на тоа што деловниот модел на овој фонд е јавно достапен, а огромните пари од нафтата не им се достапни на сите, доаѓаме до заклучок дека ова не е систем каде другите земји можат да работат буквално, но можат да научат многу од тоа, особено деловната етика. образование, скромност, владеење на правото.

 

Original source: https://mondo.rs/Info/Ekonomija/a1405202/novac-nafta-blagostanje-akcije-kompanije-berza.html